gevonden publicaties

Bevraging brilbezit en brilgebruik in de wagen bij een representatieve Belgische steekproef
Analyse in navolging van de studie in opdracht van Pearle Opticiens: Experimentele analyse van de impact van beperkte gezichtsscherpte op het rijgedrag via een rijsimulatorexperiment
Kennis over de nieuwe recidiveregeling na invoering van de wet van 9 maart 2014
Meting van de kennis bij de bevolking via een pre-post enquête
Ongevallen met vrachtwagens – Fase 1
Omvang van het probleem, literatuurstudie, analyse van ongevallengegevens en enquête
Jaarrapport Verkeersveiligheid 2014
Analyse van verkeersveiligheidsindicatoren in Vlaanderen tot en met 2014