gevonden publicaties

New urban mobility
Risico’s en risicoperceptie van de nieuwe elektrische voortbewegingstoestellen
Bevraging brilbezit en brilgebruik in de wagen bij een representatieve Belgische steekproef
Analyse in navolging van de studie in opdracht van Pearle Opticiens: Experimentele analyse van de impact van beperkte gezichtsscherpte op het rijgedrag via een rijsimulatorexperiment
Kennis over de nieuwe recidiveregeling na invoering van de wet van 9 maart 2014
Meting van de kennis bij de bevolking via een pre-post enquête