Over BIVV

Het Belgisch Instituut Voor de Verkeersveiligheid is een organisatie met als doel de verkeersveiligheid bevorderen. Sinds onze oprichting in 1986 hebben we al heel wat acties op touw gezet om de verkeersveiligheid op een positieve manier te beïnvloeden. We betrekken altijd drie partijen bij onze activiteiten: de weggebruiker, het voertuig en de weg (wegomgeving).

Organisatie

Het BIVV wil als kennis- en dienstencentrum voor verkeersveiligheid een impact hebben op het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers door een relevante rol in de samenleving op te nemen als de referentie op het domein van verkeersveiligheid en dit vanuit een multi-causale benadering waarbij mensen, technologie en infrastructuur centraal staan.

Opdracht

Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid wil actief bijdragen tot een duurzame vermindering van het aantal verkeersslachtoffers en een verbetering van de verkeersleefbaarheid. De aanbevelingen van de Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid zijn een belangrijke leidraad bij de werkzaamheden van het BIVV. In 2011 werd naar aanleiding van de derde editie van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid een nieuwe doelstelling vooropgesteld, met name het aantal verkeersdoden in België met 50% doen dalen tegen 2020 ten opzichte van het aantal in 2010 (840 verkeersdoden).