Public Affairs

De afdeling ‘Public Affairs’ heeft als doel de interacties tussen het BIVV en de overheden te versterken en het promoten van de expertise van het BIVV ten overstaan de verschillende organisaties en groeperingen die de verkeersveiligheid in hun vaandel dragen, zowel op internationaal als op nationaal vlak.

Deze afdeling tracht dan ook de verschillende vragen betreffende de verkeersveiligheid en de actuele tendensen die er een invloed op uitoefenen te identificeren ten einde er een gepast antwoord op te formuleren.

De afdeling onderneemt dan ook de volgende acties:

  • Ondersteuning van de lokale overheden (gemeenten, politie, …) inzake verkeersveiligheid. Verschillende BIVV-experten gaan ter plaatse om een gepast advies te kunnen verzorgen.
  • Opvolging van de provinciale commissies et de regionale initiatieven op het vlak van verkeersveiligheid en mobiliteit.
  • Samenwerken met allerlei organisaties die zowel op regionaal als op federaal vlak willen bijdragen tot het verhogen van de verkeersveiligheid
  • Coördineren, ism met de regio’s, het netwerk van verkeerscoördinatoren van de politie
  • Voorzitten van de Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid (FCVV).
  • Deelnemen aan de uitwerking van de plannen van de regionale en federale overheden inzake mobiliteit.
  • Deelnemen aan de werkzaamheden van de Europese associaties.
  • Opvolgen van de werkzaamheden van de verschillende Europese en Internationale instanties zoals de Europese Commissie, l’OCDE, PIARC, de Verenigde Naties.µ
  • Versterken van de deelname van het BIVV in verschillende internationale projecten in andere continenten, in hoofdzaak in Afrika.