Infrastructuur

Infrastructuur

Het team “mobiliteit en infrastructuur” richt zijn activiteiten op beleidsadvies voor tal van overheden en andere wegbeheerders in de meest brede zin. Daarbij wordt studie en onderzoek verricht om de inzichten te verdiepen en adviezen en standpunten te onderbouwen.

Lees meer

Audit en inspecties

Preventief werken aan verkeersveilige infrastructuur.

Lees meer

Zwarte punten

Aanpak van gevaarlijke punten op uw wegennet.

Lees meer

Doven van straatverlichting

(Gedeeltelijk) doven van de straat verlichting zonder nefaste impact op verkeersveiligheid?

Lees meer