Werkingsprincipes

De sensibilisatiecursussen van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid werken altijd volgens dezelfde werkingsprincipes:

Werkingsprincipes

 • groepsdynamiek
 • ervaring van de deelnemers als uitgangspunt
 • diverse methodieken:
  • inleefoefeningen
  • stellingen
  • bespreking van situaties
  • videomateriaal
  • discussies
 • verschillende doelstellingen
 • beroepsgeheim: de vormingswerkers van Driver Improvement zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Deelnemers kunnen vrij spreken over hun verkeersgedrag. De vormingswerker rapporteert enkel aan justitie over het al dan niet naleven van de cursusvoorwaarden.