Inschrijven

Inschrijven voor alternatieve gerechterlijke maatregelen

U kunt zich niet zelf inschrijven voor de sensibilisatiecursus. Personen kunnen de cursussen alleen volgen als de rechtbank (probatie), onderzoeksrechter (vrijheid onder voorwaarden) of het parket (Bemiddeling In Strafzaken) hen dat voorstelt. Een justitieassistent (Justitiehuis) volgt op of de overtreder deze justitiële voorwaarden naleeft. De justitieassistent schrijft de deelnemer in voor een vorming.

Een maand voor aanvang van de cursus ontvangt de cursist een schriftelijke uitnodiging met de concrete cursusdata, de uren en de locatie. Wanneer de cursist alle cursusvoorwaarden naleeft, ontvangt de justitieassistent na de cursus een positief afsluitingsverslag.

Inschrijven voor de cursus “Sta even stil bij snelheid"

Het parket kan deze cursus alleen voorstellen aan personen die een ernstige snelheidsovertreding hebben begaan. Deze cursus is dus geen verplichting.

U kunt zich hier inschrijven.

De inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling van 390 euro op rekeningnummer BE56 7360 1527 9988 met de vermelding "DI - cursus snelheid - naam cursist". Als u alle cursusvoorwaarden naleeft, ontvangt u een attest van deelname.

Inschrijven voor de cursus  “Verkeersongevallen met zwakke weggebruikers”

Het parket kan deze cursus voorstellen aan bestuurders die betrokken zijn bij een verkeersovertreding waar een zwakke weggebruiker gekwetst raakte.  Deze cursus is dus geen verplichting.

U kan zich inschrijven ofwel telefonisch op  T +32 (0)471 98 10 74  ofwel door een mail te sturen naar driver.improvement@bivv.be

De inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling van het bedrag van € 150,- op volgend rekeningnummer :
IBAN BE81 7350 4636 9624 BIC KRED BEBB met de vermelding : "DI - cursus VKO LS - naam cursist".
Als u alle cursusvoorwaarden naleeft, ontvangt u een attest van deelname.

Inschrijven voor de cursus “Lichte intoxicatie”

Het parket kan deze cursus alleen voorstellen aan personen die een overtreding hebben begaan wegens rijden onder invloed met een promillage van 0,35 mg/l- 0,50 mg/l. Deze cursus is dus geen verplichting.

U kan zich inschrijven ofwel telefonisch op  T +32 (0)471 98 10 74 ofwel door een mail te sturen naar driver.improvement@bivv.be

De inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling van het bedrag van € 250,- op volgend rekeningnummer :
IBAN BE81 7350 4636 9624 BIC KRED BEBB met de vermelding : "DI - cursus Lichte intox - naam cursist".
Als u alle cursusvoorwaarden naleeft, ontvangt u een attest van deelname.