FAQ

Bent u veroordeeld of gevraagd om een vormingscursus van het BIVV te volgen? Dan hebt u misschien vragen over dit onderwerp.

U kunt steeds contact met ons opnemen, maar lees ook eerst deze veelgestelde vragen en antwoorden.

Wat moet ik doen als ik te laat/verhinderd/ziek ben?

Als u de cursus in het kader van een alternatieve gerechtelijke maatregel moet volgen, is de cursus verplicht. Wij verwachten in ieder geval dat u er alles aan doet om op tijd aanwezig te zijn. Natuurlijk kan het dat u ziek bent of wegens overmacht niet aanwezig kunt zijn. In dat geval voorziet u een geldig doktersattest of een attest van overmacht. U neemt contact op met het BIVV en met uw justitieassistent om uw afwezigheid te melden.

Bent u te laat of afwezig? Dan wordt de cursus stopgezet en kunt u niet meer aansluiten. De probatiecommissie zal beslissen over een mogelijke tweede kans. Als u een tweede kans krijgt om de cursus te volgen, zult u de cursus volledig opnieuw moeten volgen.

Waar gaat de cursus door?

In principe biedt Driver Improvement de sensibiliseringscursussen aan in de verschillende gerechtelijke arrondissementen in België, afhankelijk van de lokale mogelijkheden. U kunt echter altijd aan uw justitieassistent vragen om de cursus in een ander arrondissement te volgen.

Wat verwachten we van de cursist tijdens de cursus?

We verwachten dat u op tijd aanwezig bent voor alle bijeenkomsten. Tijdens de cursus verwachten we van je een actieve en constructieve deelname. Dat betekent dat u meedoet met de cursus en de aanwijzingen van de vormingswerker opvolgt. Verder verwachten we een respectvolle houding ten aanzien van alle deelnemers en de vormingswerker.

Ten slotte verwachten we dat u met vol verstand betrokken bent bij de cursus. U mag dan ook geen alcohol of andere drugs (tenzij voorgeschreven medicatie) gebruikt hebben. Als u deze cursusvoorwaarden respecteert, dan ontvangt u via uw justitieassistent een positief verslag van de cursus. Als u deze cursusvoorwaarden niet respecteert, mag u de cursus niet meer bijwonen en zal hiervan akte worden genomen.

Kan ik mezelf inschrijven voor de cursus?

Wanneer u een cursus moet volgen van de rechter of het parket (alternatieve gerechtelijke maatregel), kunt u zichzelf niet inschrijven. De justitieassistente (het Justitiehuis) doet dit voor u. Als u een voorstel kreeg om de cursus “Sta even stil bij snelheid” te volgen, kunt u zichzelf hier inschrijven.

Kan ik vrijwillig een sensibilisatiecursus volgen?

De sensibiliseringscursussen van Driver Improvement zijn in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Justitie. Alleen de rechter of het parket kan u een cursus opleggen, of u het voorstel doen om de cursus “Sta even stil bij snelheid” te volgen. U kunt zelf wel het volgen van een cursus voorstellen aan het parket en/of de rechter tijdens uw zitting.

Wat is een veroordeling met uitstel?

Een veroordeling met uitstel betekent dat de rechter een straf uitspreekt, maar deze niet helemaal of gedeeltelijk uitvoert. Dit uitstel:

  • staat vermeld op het uittreksel van het strafregister.
  • is gekoppeld aan een proefperiode van 1 tot 5 jaar. Tijdens deze periode mag u geen nieuwe overtredingen/strafbare feiten plegen.

Als u nieuwe strafbare feiten pleegt tijdens de proefperiode, zal de rechtbank beslissen of het uitstel blijft bestaan voor de eerste feiten. U zult voor de nieuwe feiten voor de rechtbank moeten verschijnen.

Wat is opschorting?

Opschorting betekent dat de rechter u schuldig bevindt aan het strafbare feit, maar de uitspraak van de straf opschort.

Opschorting :

  • staat niet vermeld op het uittreksel van het strafregister.
  • is gekoppeld aan een proefperiode van 1 tot 5 jaar. Tijdens deze periode mag u geen nieuwe overtredingen/strafbare feiten maken.

Als u een nieuwe overtreding maakt tijdens de proefperiode, zal de rechter een straf uitspreken over beide feiten.

Wat is probatie?

Uitstel en opschorting van straf kunnen gekoppeld worden aan voorwaarden, probatievoorwaarden genoemd. We spreken dan over probatie-uitstel en probatieopschorting. De cursus van het BIVV kan een probatievoorwaarde zijn.

Wie controleert de probatievoorwaarden?

U wordt opgevolgd door een justitieassistent van het Justitiehuis. De probatiecommissie controleert de uitvoering van de probatievoorwaarden. De justitieassistent brengt regelmatig verslag uit aan de probatiecommissie. Bij niet-naleving van de probatievoorwaarden, kan de probatiecommissie de probatie herroepen en het dossier opnieuw naar de rechtbank sturen.

Wat is bemiddeling in strafzaken?

De bemiddeling in strafzaken zorgt ervoor dat de Procureur des Konings een onderling akkoord kan voorstellen tussen dader en slachtoffer. Om in deze procedure te stappen, moeten beide partijen hun akkoord geven en moet de dader de feiten toegeven. In verkeerszaken biedt een omzendbrief van het Parket-Generaal de mogelijkheid om deze procedure voor te stellen in specifieke gevallen, zoals jongeren met feiten van rijden onder invloed van alcohol. De Procureur des Konings kan binnen bemiddeling in strafzaken voorwaarden opleggen aan de dader. Een sensibiliseringsursus van het BIVV is een mogelijkheid. Bemiddeling in strafzaken:

  • staat niet vermeld op het uittreksel van het strafregister
  • de strafvordering vervalt wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan

Wie controleert de voorwaarden binnen bemiddeling in strafzaken?

U wordt opgevolgd door een justitieassistent van het justitiehuis. Deze moet verslag uitbrengen aan de Procureur des Konings over het verloop en de uitvoering van de voorwaarden. Bij niet-naleving van de voorwaarden kan de Procureur des Konings beslissen om de betrokkene te dagvaarden voor de rechtbank.

Wat is Vrijheid Onder Voorwaarden (VOV)?

Voor bepaalde overtredingen kan een onderzoeksrechter aangesteld worden. Deze rechter kan beslissen om u in voorlopige hechtenis te plaatsen. De voorlopige hechtenis wordt gecontroleerd door de raadkamer en in beroep de kamer van inbeschuldigingstelling. In bepaalde omstandigheden kan de onderzoeksrechter of de raadkamer/kamer van inbeschuldigingstelling beslissen de betrokkene vrij te laten onder voorwaarden. De sensibiliseringscursus van het BIVV kan een voorwaarde zijn voor deze vrijheid.

Wie controleert de voorwaarden bij Vrijheid Onder Voorwaarden?

De betrokken persoon wordt opgevolgd door een justitieassistent of door de politie. De uitvoering van de voorwaarden wordt gecontroleerd door de onderzoeksrechter of de onderzoeksgerechten (raadkamer/kamer van inbeschuldigingstelling). De justitieassistent brengt regelmatig verslag uit. Bij niet-naleving van de voorwaarden kan de onderzoeksrechter beslissen tot voorlopige hechtenis van de betrokken persoon.