Module verkeersagressie

Overtreding

Geweld naar aanleiding van een verkeersconflict, meer bepaald bedreigingen, vernielingen en slagen en verwondingen

Praktisch

 • 30 cursusuren
 • 1 zaterdag, 2 weekdagen en 3 weekavonden
 • Maximaal 8 deelnemers

Doelstellingen

 • Inzicht verwerven in oorzaken en ontstaan van agressief gedrag (in het verkeer)
 • Sensibiliseren rond de risico's
 • Deelnemers bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheid en de mogelijke gevolgen van hun gedrag 
 • Bewustwording van de gevolgen voor de slachtoffers
 • Alternatieven zoeken voor dergelijk gedrag

Methodieken

 • Groepsdynamiek
 • Informatie
 • Confrontatie
 • Analyse en reflectie van gedragingen in het verkeer