Module rijden onder invloed van drugs

Overtreding

Rijden onder invloed van drugs, al dan niet in combinatie met een ongeval of een vluchtmisdrijf

Praktisch

  • 20 cursusuren
  • 1 zaterdag, 1 weekdag en 2 weekavonden of 3 weekdagen
  • Maximaal 10 deelnemers

Doelstellingen

  • Sensibiliseren rond de risico's van rijden onder de invloed van drugs 
  • Bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid en de mogelijke gevolgen van dergelijk gedrag
  • Het zoeken naar alternatieven voor dat gedrag

Methodieken

  • Groepsdynamiek
  • Informatie met betrekking tot de risico's (juridisch, medisch, financieel, sociaal,...)
  • Analyse en reflectie rond het gebruik van drugs en rijden