Module lichte intoxicatie

Overtreding

  • Overtredingen met alcoholpromillage van 0,35mg/l-0,50 mg/l, first offenders

Praktisch

  • Arrondissement Leuven
  • 8 cursusuren verdeeld op 2 namiddagen
  • Maximaal 12 deelnemers

Doelstellingen

  • Sensibiliseren rond de risico's die veroorzaakt worden door rijden onder invloed van alcohol
  • Bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid en de mogelijke gevolgen van zijn gedrag

Methodieken

  • Groepsdynamiek
  • Analyse en reflectie rond alcoholgebruik en rijden
  • Motiverende gespreksvoering