Algemene module

Overtreding

Alle mogelijke inbreuken op de verkeerswetgeving, die voor de politierechtbank moeten verschijnen, behalve de inbreuken die apart behandeld worden in een specifieke module (binnen het betrokken gerechtelijk arrondissement).  

Praktisch

  • 20 cursusuren
  • 1 zaterdag, 1 weekdag en 2 weekavonden of 3 weekdagen
  • Maximaal 12 deelnemers

Doelstellingen

  • Sensibiliseren rond risico’s die veroorzaakt worden door bepaald rijgedrag
  • Aanzetten tot bewustwording ten opzichte van potentiële slachtoffers
  • Alternatieven zoeken voor bepaald gedrag

Methodieken

  • Groepsdynamiek
  • Informatie
  • Analyse en reflectie van rijgedrag