Vormingen

Wat zijn sensibilisatiecursussen?

De afdeling Driver Improvement van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid organiseert diverse sensibilisatiecursussen rond verkeersveiligheid voor verkeersovertreders. Driver Improvement is een nationaal erkend project en wordt sinds 1995 gesubsidieerd door de Federale Overheidsdienst Justitie. We bieden de cursussen in bijna elk gerechtelijk arrondissement van België aan. Het concrete aanbod binnen een gerechtelijk arrondissement is afhankelijk van de plaatselijke situatie.

Cursussen alternatieve gerechterlijke maatregelen

De meeste cursussen situeren zich in het kader van alternatieve gerechtelijke maatregelen. Dit betekent dat overtreders een cursus volgen als voorwaarde opgelegd door de rechtbank (probatie), onderzoeksrechter (vrijheid onder voorwaarden) of door het parket (bemiddeling In strafzaken) ter vervanging van verdere bestraffing of vervolging. Deze cursussen zijn gratis.

Cursus “Sta even stil bij snelheid”

Binnen enkele gerechtelijke arrondissementen biedt Driver Improvement de cursus “Sta even stil bij snelheid” aan. Deze cursus kadert niet binnen alternatieve gerechtelijke maatregelen. Het parket kan de cursus alleen voorstellen aan personen met een ernstige snelheidsovertreding.

Er zijn 2 mogelijkheden voor deze cursus:

  • U volgt de cursus en verschijnt nadien voor de rechtbank. De rechter kan in zijn straf rekening houden met het feit dat u een cursus gevolgd heeft.
  • Na het volgen van de cursus beslist het parket om de zaak te seponeren.

In de uitnodigingsbrief staat vermeld welke procedure het parket zal volgen. De cursus "Sta even stil bij snelheid" is vrijwillig en betalend (390 euro). Na deelname aan de cursus krijgt u een attest van deelname.