Wat doet het BIVV voor u?

Bij het BIVV kan u terecht voor een medisch en/of een psychologisch herstelonderzoek. Wij zijn een erkende instelling door de FOD Mobiliteit.

Wat houdt het psychologisch onderzoek in?

Het psychologisch herstelonderzoek duurt gemiddeld 2 uur en bestaat uit drie onderdelen:

 • een gesprek met de psycholoog,
 • het invullen van vragenlijsten,
 • het uitvoeren van computertesten.
Een gesprek

Tijdens het gesprek stelt de psycholoog je vragen over:

 • je overtreding(en)en de omstandigheden waarin deze gebeurde(n),
 • je opleiding en werksituatie,
 • je familiale, sociale en leefsituatie,
 • je gebruik van alcohol, drugs of medicatie,
 • hoe je je mentaal voelt.

De psycholoog gaat op basis van dit gesprek na hoe je je in het verkeer gedraagt en hoe je je gedrag in het verkeer hebt aangepast of zal aanpassen.

Vragenlijsten

De vragenlijsten geven een beeld over je alcohol-, drug- en medicatiegebruik en van persoonskenmerken die mee bepalen hoe veilig je rijdt in het verkeer.

Computertesten

Met een computer meten we dingen die je moet kunnen als je deelneemt aan het verkeer:

 • je reactiesnelheid,
 • je aandacht en oplettendheid,
 • hoe snel en nauwkeurig je zaken waarneemt.

We gebruiken hiervoor een computerprogramma. Dit is speciaal gemaakt om dit te kunnen testen. Je moet geen ervaring hebben met computers om deze testen te kunnen doen.

Wat houdt het medisch onderzoek in?

Het medisch onderzoek duurt gemiddeld 20 minuten.
Via een gesprek en een medisch onderzoek gaat de arts na of je lichamelijk en geestelijk voldoet aan de medische minimumnormen zoals beschreven in bijlage 6 van het KB van 23 maart 1998.

De eindbeslissing

Na de onderzoeken bespreken de arts en de psycholoog alle resultaten. We maken een besluit onder verantwoordelijkheid van de arts.

De arts kan het volgende beslissen:

 •  Je bent rijgeschikt.
 •  Je bent niet rijgeschikt wat betekent dat je niet voldoet aan de medische minimumnormen zoals beschreven in bijlage 6 van het KB van 23 maart 1998.
 •  Je bent rijgeschikt met beperkingen of onder bepaalde voorwaarden.