Wat is de kostprijs?

De prijs voor de herstelonderzoeken is vastgelegd bij Ministerieel Besluit van 8 maart 2006 en wordt jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex.

In 2017 kost een medisch onderzoek 95 euro en een psychologisch onderzoek 321 euro. Je krijgt vermindering als je al een dossier bij het BIVV hebt (bv. je hebt een nieuwe veroordeling of je moet een onderzoek uitvoeren om de geldigheidsduur van je rijbewijs te verlengen).

Indien je betalingsmoeilijkheden hebt, kan je ook in schijven betalen. Neem daarvoor contact op het nummer 02/244.14.36.