Nuttige documenten

Als u zich aanmeldt bij het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA) hebt u bepaalde documenten nodig.

Zelf aanmelden bij het CARA

Download de medische vragenlijst en stuur hem ingevuld terug naar het CARA.

Het CARA voert op verschillende plaatsen rij –praktische onderzoeken uit in het kader van de rijgeschiktheidsevaluatie.

Mogen wij u vragen om het voorkeursformulier (laatste pagina van de medische vragenlijst) in te vullen, zodanig dat wij rekening kunnen houden met uw voorkeur van afspraakplaats.

Opgelet : Uw medische problematiek bepaalt de plaats en de daaraan gekoppelde onderzoeken en materialen. Wanneer een medisch of een neuropsychologisch onderzoek nodig geacht wordt, zal u worden uitgenodigd in Brussel.

Documenten voor artsen

 

 • U bent arts en u wilt de rijgeschiktheidsbeslissing zelf nemen?
  Download het attest Model VII en vul het in.

 • U bent oogarts en u wilt de rijgeschiktheidsbeslissing zelf nemen?
  Download het attest Model VIII en vul het in.

 • U bent arts en wil een advies geven aan een keurende arts ivm Diabetes Mellitus 
  Download het Evaluatieformulier Diabetes Mellitus groep 2

 • U bent arts en u hebt vragen omtrent rijgeschiktheid en epilepsie?
  De folder van de epilepsie liga vindt u hier.
  De wetgeving zoals vastgelegd in het KB 23/3/1998, bijlage 6 vindt u hier.

 • Rijgeschiktheid versus medicatie
  "2 pilletjes van dit, 3 capsules van dat ,een siroop, en binnen een paar dagen ben je er helemaal terug bovenop." Sommige behandelingen zijn ogenschijnlijk volkomen onschuldig. Toch kunnen ze nefast zijn voor de rijvaardigheid en leiden tot slaperigheid,waarnemingsstoornissen,duizeligheid,misselijkheid, enz.

 • Vragen in verband met medicatie?
  Download de medicatieclassificatie.

Documenten voor rijscholen

U bent een rijschool en u wilt een CARA-voertuig reserveren?

Download de reserveringsdocumenten en de voorwaarden

Folder "Rijgeschikt, jij ook?"