FAQ

Moet u zich aanmelden bij het CARA voor een rijgeschiktheidsevaluatie, of bent u arts en moet u beslissen over de rijgeschiktheid van uw patiënt? Dan hebt u misschien vragen over dit onderwerp.

U kunt steeds contact met ons opnemen maar lees eerst deze veelgestelde vragen en antwoorden.

Kan de rijgeschiktheidsevaluatie bij mij thuis gebeuren?

Neen. De evaluaties gebeuren op de locaties van het CARA. Dit kan op het hoofdadres zijn in Brussel of op de zogenaamde ‘Mobiele Antennes’. Uw medische problematiek bepaalt de plaats en de daaraan gekoppelde nodige onderzoeken en materialen. Voorziet het CARA bijvoorbeeld een doktersbezoek of een neuropsychologisch onderzoek, dan is de afspraak op het hoofdadres.

Wat kost een CARA evaluatie?

Alle evaluaties bij en door het CARA zijn gratis. De kosten van eventuele bijkomende onderzoeken bij de huisarts of specialisten en de rijlessen betaalt u zelf.

Wat moet ik meebrengen naar een evaluatie?

Uw rijbewijs (als u dat nog/al hebt) en uw identiteitskaart. Als u een bril, een prothese of orthese draagt, dan moet u die ook nemen of dragen. Kortom: u komt zoals u gewoon bent om te rijden.

Mag ik met mijn eigen voertuig de praktische evaluatie afleggen?

Neen. De praktische evaluatie (rijproef) gebeurt met een CARA-voertuig. Wij hebben aangepaste voertuigen ter beschikking, ook automaten. Al onze voertuigen zijn uitgerust met ‘dubbele bediening’ zodat de aanpasdeskundige tijdig kan ingrijpen als het nodig is.

Het CARA heeft me geëvalueerd. Ik kreeg een attest met beperkte geldigheidsduur. Moet het CARA mijn verlenging doen of kan mijn huisarts (of specialist) dat ook doen?

Dat hangt van geval tot geval af. Raadpleeg uw arts, die aan de hand van de medische criteria kan uitmaken of een doorverwijzing naar het CARA verplicht is of niet.

Welke documenten krijg ik van het CARA en wat moet ik er mee doen?

Het CARA levert 2 documenten af: een attest Model XII en een Technische Fiche. Met het attest Model XII gaat u naar de dienst Rijbewijzen in uw gemeente. Die zal uw rijbewijs aanpassen volgens dit Model. De Technische Fiche kunt u gebruiken om eventuele tussenkomst te krijgen bij een vergoedende instantie (VAPH, AWIPH, PHARE, Dienstelle für Personen mit Behinderung, …). Ook het bedrijf dat uw wagen aanpast, kan hieruit afleiden wat er moet gebeuren.

Krijg ik bij het CARA een nieuw rijbewijs?

Neen, het CARA levert een medische attest af waarmee de dienst rijbewijzen u een nieuw en/of aangepast rijbewijs bezorgt. Uw doorverwijzende arts ontvangt ook een kopie van het attest. In een aantal gevallen wordt de eindbeslissing bezorgd aan een andere instantie (rechtbank, medisch expert).

Wie heeft toegang tot mijn gegevens bij het CARA?

Uw gegevens die relevant zijn voor de rijgeschiktheidsbeslissing zijn van medische aard. Zij vallen dus onder het beroepsgeheim en bescherming van de privacy.

Ik moet een aantal rijlessen nemen vooraleer het CARA een definitieve eindbeslissing kan nemen. Met welk voertuig en bij welke rijschool moet ik dat doen?

De rijschool kiest u helemaal zelf. De rijschool moet contact opnemen met het CARA om ‘het 10uur ritblad’ te ontvangen. Op dit document staat aan welke voorwaarden het lesvoertuig moet voldoen en waarop de lesgever speciaal moet letten tijdens de lessen. Dit document bevat ook een deel (verslag van de rijlessen) dat de rijschool aan het CARA moet terugbezorgen.

De rijschool van mijn keuze heeft geen aangepast voertuig. Wat moet ik doen?

De erkende rijschool kan een aangepast voertuig van het CARA lenen. Dit voertuig wordt gratis ter beschikking gesteld. Voor het reserveren van een CARA-voertuig moet de rijschool een reserveringsdocument invullen.

Mijn wagen moet aangepast worden. Kan dat op het CARA?

Neen. De lijst van de aanpasbedrijven vindt u in de Gouden Gids: rubriek 8930.

Mijn wagen is aangepast. Dienen de aanpassingen gekeurd te worden? Zo ja, wie kan of mag dit doen?

 

Nadat een voertuig werd aangepast voor een persoon met een eventuele beperking, dient deze aanpassing goedgekeurd te worden.
Vóór 1 september 2014 werden dergelijke voertuigen aangepast en rechtstreeks voorgereden door de klant in een keuringscentrum van zijn/haar keuze.
Vanaf 1 september 2014 wordt deze procedure niet meer toegepast en moet de aanpassing van een dergelijk voertuig onderworpen worden aan een aparte goedkeuring, uitgevoerd ofwel door een erkende constructeur, ofwel door een technische dienst.


Erkende constructeurs

Bepaalde erkende constructeurs/aanpasbedrijven mogen dergelijke aanpassingen goedkeuren.
Deze bedrijven dienen een COP-erkenning (Conformity Of Product) te bezitten, specifiek gericht op bepaalde voertuigaanpassingen voor mensen met een beperking.
Er bestaat slechts een lijst met alle bedrijven binnen België die een COP-erkenning bezitten (dd. 07/11/2016). Deze lijst verduidelijkt niet welke bedrijven specifiek gericht zijn op bepaalde voertuigaanpassingen voor mensen met een beperking.
We raden u aan de erkende constructeur/het aanpasbedrijf van uw keuze te contacteren en te vragen naar de specificatie van de COP-erkenning.
 

Technische diensten

Niet elke technische dienst mag dergelijke aanpassingen goedkeuren. Slechts bepaalde technische diensten zijn hiervoor bevoegd. Volgende lijst, onderverdeeld per provincie, geeft de bevoegde technische diensten weer (dd. 07/11/2016):

Vlaams Gewest

Provincie Antwerpen

(AV) BTC Antwerpen                  

AV (BTC) Geel         

AV (BTC) Willebroek    

 

Provincie Limburg

AV (BTC) Alken

 

Provincie Oost-Vlaanderen

SBAT Eeklo  

SBAT Nazareth

SBAT Sint-Niklaas   

SBAT Zwijnaarde    

           

Provincie Vlaams-Brabant

AIBV Asse-Mollem

AV (BTC) Diest-Webbekom

AIBV Londerzeel    

           

Provincie West-Vlaanderen

KM Brugge

KM Deerlijk

KM Kaaskerke

KM Ieper

                       

Waals Gewest

Provincie Henegouwen

AIBV Gosselies

BIA Marquain      

 

Provincie Luik

AS (CTA) Wandre

                       

Provincie Luxemburg

/

 

Provincie Namen

(AS) CTA Bièvre

                       

Provincie Waals-Brabant

(AS) CTA Mont St Guibert        

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

SA Anderlecht

SA Vorst

ACT Schaarbeek

Ik heb de code 10.01 op mijn rijbewijs. Mag ik met een voertuig rijden met een automatische versnellingsbak?

Ja, dat mag. De code 10.01 is de bevestiging dat u met een handgeschakelde versnellingsbak mag rijden. Dan mag u vrijwillig kiezen om ook met een 'automaat' te rijden. Dat is toegestaan. De code 10.01 is eigenlijk geen beperking.

Ik heb de code 10.02 op mijn rijbewijs. Mag ik met een voertuig rijden met 'gewone' schakeling?

Neen, dat mag niet. De code 10.02 is een beperking. U  heeft dus niet de keuze tussen een 'handgeschakeld' voertuig of een automaat. U dient 'automaat' te rijden.

Ik heb in de afgelopen 10 jaar één of meerdere epilepsie aanvallen gehad. Wat betekent dit voor mijn rijgeschiktheid?

De folder van de epilepsie liga vindt u hier.
De wetgeving zoals vastgelegd in het KB 23/3/1998, bijlage 6 vindt u hier.

Ik ben blind of slechtziend. Heb ik recht op een tegemoetkoming voor het openbaar vervoer?

Blinden en slechtzienden hebben recht op een nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer. Hiermee reist u gratis met bus, metro, tram, trein (2de klasse) of geniet u verminderd tarief op bepaalde vluchten van Brussels Airlines. De kaart is persoonlijk en levenslang geldig.


Voorwaarden

Voor blinden en slechtzienden met een blijvende invaliditeit van minstens 90% erkend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid


Aanvragen

Waar?

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Hoe?

U vraagt het aanvraagformulier aan bij het gemeentehuis van uw gemeente. U vult dit formulier in en ondertekent het. Bijkomend laat u ofwel uw oogarts de rugzijde van het formulier invullen ofwel dient u samen met het formulier een attest in waaruit blijkt dat uw gezichtsvermogen blijvend met minstens 90% is verminderd. U stuurt de aanvraag naar Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een Handicap, Administratief Centrum Kruidtuin, Finance tower, Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel. U ontvangt uw kaart met de post, reken op minstens 1 maand leveringstijd.


Bedrag

De nationale verminderingskaart geeft recht op:
-Gratis vervoer met bus, metro of tram (De Lijn, MIVB, TEC), u moet uw reis wel betalen wanneer u van sommige diensten gebruik maakt (bijvoorbeeld “minibus” van De Lijn of “bus 105” van TEC) ;
-Gratis binnenlands treinvervoer in 2de klasse (NMBS) ;
-Zonder toeslag aankopen op de trein van uw treinticket 1ste klasse (voor de rit zelf betaalt u het normale 1ste klasse tarief) ;
-Mogelijke speciale maatregelen voor u en uw begeleider bij reizen met TGV, Thalys, Eurostar of andere internationale treinen, daarvoor raadpleegt u de NMBS ;
-Een korting van 25% op de laagst beschikbare prijs van bepaalde vluchten van Brussels Airlines (“b.light met bestemming of vertrek Europa, “economy” met bestemming Afrika, Tel Aviv, Helsinki, Moskou).  U moet uw biljet dan wel telefonisch reserveren en aan de balie in de luchthaven betalen ;
-Gratis meereizen van uw blindengeleidehond (aan de leiband)

(bron: www.rechtenverkenner.be)