Aanmelden bij het CARA

U hebt een medische aandoening waardoor uw veilige deelname aan het verkeer in het gedrang komt? Dan evalueert het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA) met een multidisciplinair team van artsen, psychologen en rij-experten de voorwaarden en beperkingen van uw rijbewijs, en de eventuele aanpassingen aan uw voertuig.

Medische vragenlijst

Een aanmelding bij het CARA begint nadat u en uw arts (huisarts of specialist) de medische vragenlijst hebben ingevuld en verstuurd. Download de medische vragenlijst.

Als u (ook) aanvrager bent voor de rijbewijzen van groep 2 (Cat. C, D of B bezoldigd vervoer), moet u ook een doorverwijzingsbrief van uw arbeidsgeneeskundige dienst voorleggen.

Uw medische vragenlijst ( EVMV) stuurt u op naar volgend adres:

BIVV
Haachtstesteenweg 1405
1130 Brussel       

Nadien zal u een afspraak worden toegezonden.                                                                                                     

U kunt steeds contact met ons opnemen, en/of direct op het CARA secretariaat
CARA@bivv.be 
Tel  02 244 1552
Fax 02 244 1592