Procedure

Welke stappen dient u te volgen?

U bent door de rechter veroordeeld tot het rijden met een alcoholslot en het volgen van een begeleidingsprogramma gedurende een vastgelegde termijn.

Het Parket stuurt u een bundel toe met de adressen van de omkaderingsinstelling waaruit u een keuze kan maken. Het BIVV is momenteel de enige instelling die door de FOD Mobiliteit erkend is om het begeleidingsprogramma uit te voeren. U ontvangt ook een afschrift van de definitieve beslissing van de rechtbank. Dit document heeft als titel “Kennisgeving aan de veroordeelde”. Vanaf de datum op dit document heeft u 30 dagen de tijd om de volgende zaken in orde te brengen:

Stap 1: Contact leggen met het BIVV

U kan telefonisch of schriftelijk contact opnemen met BIVV Omkadering Alcoholslot

Tel.: 02/244.14.36
E-mail: alcoholslot@bivv.be

Binnen de 14 kalenderdagen na uw eerste contact met het BIVV kan u langskomen voor een eerste inleidend gesprek. De praktische zaken rond verloop van het programma worden grondig met u besproken. Indien u op de dag van uw eerste gesprek de kosten of tenminste een eerste schijf ervan betaald heeft, ontvangt u ook meteen een eerste opleiding rond o.a. het gebruik van het alcoholslottoestel, de gevolgen als je het alcoholslot niet correct gebruikt, de risico’s en gevolgen van rijden onder invloed.

Stap 2: Contact leggen met het dienstencentrum en het alcoholslot laten installeren in je voertuig

In de bundel van het Parket vindt u de adressen van het dienstencentrum. Dit dienstencentrum zal u een afspraak geven om het alcoholslot in uw wagen te laten plaatsen.

Als bewijs dat u een opleiding rond het alcoholslot van het BIVV gekregen hebt, dient u een attest van deelname voor te leggen aan het dienstencentrum. Hebt u het attest niet bij, dan zal het dienstencentrum het alcoholslot niet installeren.

Stap 3: Je rijbewijs afgeven op de Griffie van de rechtbank waar je veroordeeld bent

Op de Griffie krijgt u een attest. Met dit attest gaat u naar de gemeente (dienst Rijbewijzen) en krijgt u een aangepast rijbewijs met de code “69”. Deze code betekent dat u enkel mag rijden met een voertuig dat is uitgerust met een alcoholslot. Ook zal het rijbewijs beperkt zijn in de tijd, gelijk aan de tijdsduur dat de rechter u veroordeeld heeft tot het rijden met een alcoholslot.