Alcoholslot

Wat is een alcoholslot?

Een alcoholslot is een klein toestel in uw voertuig dat verbonden wordt met de startmotor van uw voertuig. Voor u kan starten, moet u in het alcoholslot blazen. Het toestel meet dan de hoeveelheid alcohol in uw adem. Als de hoeveelheid alcohol in uw adem groter of gelijk is aan 0,09 mg/l UAL (Uitgeademde Alveolaire Lucht), dan zal de motor niet starten. Deze grens komt overeen met 0,2 promille. Is de hoeveelheid alcohol minder dan 0,09 mg/l UAL , dan kan de motor starten.

Alles wat u doet met het alcoholslot wordt bewaard in het geheugen van het toestel.

Wat doet het BIVV voor u?

Het doel van een alcoholslot is te komen tot een verandering van het gedrag op vlak van alcoholgebruik en rijden. U kan bij het BIVV terecht voor een professioneel begeleidingsprogramma hieromtrent (omschreven in het KB van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma). Nadat u de bewaarde gegevens in het alcoholslottoestel hebt laten uitlezen in een daarvoor erkend dienstencentrum bestudeert het BIVV de gegevens en nodigen we u (indien nodig) uit voor een gesprek om de resultaten te bespreken. U zal aangesproken worden op de eventuele afwijkingen en overtredingen die u beging. Zes maanden na de start van het programma krijgt u een vorming. Deze vorming gaat over uw ervaringen met het gebruik van het toestel en het gescheiden houden van rijden en drinken, ook na verwijdering van het toestel in de toekomst. Indien het programma goed doorlopen werd, volgt op het einde een afrondingsgesprek. We maken samen de balans op van het programma en bespreken hoe je veilig je voertuig kan besturen als het alcoholslot uit je voertuig is gehaald.