Particulieren

Herstelonderzoeken

Met een herstelonderzoek gaan we na of u na een rijverbod opnieuw een voertuig mag besturen.

Lees meer

Alcoholslot

Een alcoholslot is een klein toestel in je voertuig dat verbonden wordt met de startmotor van je voertuig. 

Lees meer

CARA

Het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA) evalueert welke invloed uw medische aandoening heeft op uw deelname als bestuurder aan het gemotoriseerde verkeer.

Lees meer

Vormingen

De afdeling Driver Improvement van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid organiseert diverse sensibilisatiecursussen voor verkeersovertreders. 

Lees meer