De wegcode

Een betere kennis van de wegcode door alle weggebruikers zou heel wat ongevallen kunnen voorkomen. De wegcode heeft immers tot doel dat we ons allemaal op dezelfde manier gedragen in het verkeer.

Elkaar beter begrijpen

Hoe snel mag u rijden in een woonerf? Wanneer is een voertuig prioritair? Mag u binnen de bebouwde kom op de linker rijstrook blijven rijden? Wanneer heeft een tram voorrang? Mag u in de buurt van een zebrapad parkeren?

Via een quiz testen we uw werknemers op hun kennis van de wegcode en leren we ze zo aan waarom bepaalde regels bestaan en hoe en waar ze worden toegepast.

“Het BIVV is door haar kennis en ervaring een ideale partner in het voorkomen van ongevallen in het woon-werkverkeer en arbeidsongevallen in het verkeer in het algemeen. Vooral de interactiviteit tijdens de opleidingen sprak onze medewerkers erg aan.”

Dany Ilsbroux, Preventieadviseur M&S, Electrabel GDF Suez