E-learning tool

RS@W heeft een aanbod van korte praktijkgerichte e-learning modules die beleefd worden als een quiz, met juiste en up-to-date informatie uit het verkeersreglement. We bieden ook multimediale oplossingen op maat van de klant.

Praktisch

 • Online e-learning quiztool, waarbij gebruik wordt gemaakt van een webbrowser
 • 20 vragen met een passend beeld - 1 juiste oplossing  - multiple choice. Na elke vraag krijg je het juiste resultaat met feedback.
 • Automatisch uitsturen van mails en reminders om deel te nemen aan de e-learning
 • Beheer door de klant of het BIVV
 • Beheerder krijgt eigen backoffice resultaten met overzicht gemiddelde score per vraag
 • Mogelijkheid om te exporteren naar Excel om daar crosstabs te maken
 • Mogelijkheid tot personaliseren (via beelden en film – toevoegen bedrijfslogo – kleuren header).
 • De keuze tussen een gesloten login via paswoord dat men zelf kiest, of een open platform.
 • Er kan een aanpasbaar registratieformulier worden aangemaakt, volgens de wensen van de klant.

Resultaat

Op het einde van de e-learning bent u in staat om de verkeersregels beter te kennen en begrijpen, de risico’s in het verkeer beter in te schatten en weet u hoe te anticiperen op risico’s in het verkeer.

THEMA’S standaard modules

 • Wegcode (opfrissing verkeersregels, nadruk ligt op kennen en begrijpen)
 • Snelheid (wegcode, risico’s kennen en inschatten, risicoperceptie)
 • Bike@work (wegcode, gevaren kennen en inschatten en risicoperceptie)
 • Afleiding (wegcode, risico’s kennen en inschatten, risicoperceptie)  
 • Veiligheidsgordel (wegcode voor kinderen en volwassenen, risico’s kennen en inschatten)
 • Rijden onder invloed (wegcode, risico’s kennen en inschatten)