Audits van de weginfrastructuur

Maak uw bedrijfsterrein veiliger om ongevallen te voorkomen!

Wenst u de verkeersveiligheid op uw bedrijfssite of de onmiddellijke omgeving ervan, te verbeteren zodat ongevallen kunnen voorkomen worden en er minder ongevallen gebeuren? Dan kunnen wij u helpen met het volgende:

Een verkeersveiligheidsinspectie waardoor er eventuele veiligheidsproblemen kunnen gedetecteerd worden op de bestaande weginfrastructuur. Na de controle kunnen we aanbevelingen doen om de verkeersveiligheid op uw bedrijfssite te verbeteren.

Een verkeersveiligheidsaudit waardoor er mogelijke veiligheidsproblemen kunnen opgespoord worden op een geplande weginfrastructuur.

Het BIVV heeft jarenlange ervaring met de curatieve en preventieve benadering van de verkeersveiligheid op de openbare wegen (inspecties en ontwerpaudits op gewestelijke en gemeentelijke wegen, participatie in de Provinciale Commissies Verkeersveiligheid, rechtstreeks advies aan gemeenten en politiezones, …).

In de bedrijfswereld werden verkeersveiligheidsinspecties uitgevoerd i.v.m. de toegankelijkheid van Brussels Airport voor fietsers en voetgangers. De plannen voor een nieuwe toegangsinfrastructuur van een grote petroleumraffinaderij in Antwerpen werden onderworpen aan een verkeersveiligheidsaudit gevolgd door een verkeersveiligheidsinspectie van het hele raffinaderijterrein.