Analyse van de verkeersrisico's

De analyse van de verkeersrisico’s: een belangrijke stap!

  • De voornaamste omstandigheden van werkongevallen in het verkeer
  • De kosten van de schade gerelateerd aan verkeersongevallen
  • Het risicogedrag van de werknemers
  • De risicofactoren bij de organisatie van verplaatsingen, het beheer van de wagens en planning van de bestuurders
  • De mogelijkheden van een preventiebeleid rond verkeersrisico’s

We kunnen u helpen met een evaluatie van de verkeersrisico’s waarmee u geconfronteerd wordt, door een analyse te doen van statistische gegevens, aangevuld met een bezoek ter plaatse en gesprekken met de veiligheidsverantwoordelijken binnen het bedrijf.

Dankzij de resultaten van de studie kunnen we u een aanbeveling maken en zeggen welke acties prioritair ondernomen moeten worden binnen uw bedrijf.