Verkeersveiligheid, een rendabele investering … ook voor ondernemingen!

VERKEERSVEILIGHEID, EEN RENDABELE INVESTERING … OOK VOOR ONDERNEMINGEN!

Wil u het aantal schadegevallen in uw wagenpark en de bijhorende kosten aanzienlijk terugdringen?
Wil u (tijdelijke) afwezigheid van uw medewerkers - wegens een ongeval, rechtszaak, medisch onderzoek,… - voorkomen?
Heeft u genoeg van de administratieve rompslomp die boetes en voertuigbeschadigingen met zich meebrengen?
Wil u het onvermijdelijke tijdverlies en de kosten die eigen zijn aan de afhandeling van een verkeersongeval beperken?
Wil u voorkomen dat u aansprakelijk gesteld wordt wegens het ontbreken van preventiemaatregelen?
Wil u vermijden dat uw onderneming imagoschade oploopt door onaangepast rijgedrag van uw personeel?
Wil u uw maatschappelijke verantwoordelijkheidszin in de verf zetten bij uw klanten, partners, leveranciers?

Contact

U kan ons contacteren bij eventuele vragen.

Lees meer